Outsourcing účetnictví

Účetnictví snadno, rychle a bez starostí

Máte povinnost vést podvojné účetnictví a hledáte externí účetní firmu? TEA consulting s.r.o. nabízí zpracování a rekonstrukci účetnictví ve své kanceláři v Brně nebo dle požadavků je možnost v sídle klienta na jeho softwaru. Díky customizovanému účetnictví vám nabízíme účetní služby, které potřebujete. Outsourcingová spolupráce je velmi efektivní a zajišťuje objektivní náhled na aktuální stav vašeho podnikání.

účetnictví

Vedení účetnictví

  • zpracování účetnictví pro právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace
  • daně – zpracování podkladů pro daňové přiznání (DPH, daň z příjmu, silniční daň, daň z nemovitostí atd.)
  • měsíční, čtvrtletní výkazy pro vlastní potřebu, banky a ostatní organizace
  • sestavení statistických výkazů
  • roční účetní závěrky včetně povinných příloh
  • komunikace s finančním úřadem a úřady sociálního a zdravotního pojištění s možností zastupování při kontrolách

Rekonstrukce účetnictví

  • zpětná rekonstrukce zpracování účetnictví z důvodů chyb nebo přechodu k jiné účetní firmě
  • opravy z důvodů nejasností v rámci daňové kontroly nebo auditu
  • získání objektivních přehledů o závazcích a pohledávkách společnosti
  • sestavení správných výkazů a pokladů pro sestavení daňových přiznání včetně účetní závěrky